Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

LOSBYVEIEN LEGESENTER

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig og fra nå er det HELSENORGE.NO  som er aktuelt for å kommunisere med oss både hva gjelder timebestillinger, faste resepter og den nye muligheten for å starte e-konsultasjon på allerede godt kjente problemstillinger mellom deg og din lege- (NB! ikke mulig å sykemelde ved bruk av denne elektroniske kommunikasjonsformen)!

Se info litt lenger ned på siden ang DIGITAL DIALOG

SOMMERAVVIKLING 2020

19. juni 2020 kl. 07:11

I sommer vil det ikke være mulig med e-konsultasjon når legen din har ferie! 

Vi har begrenset kapasitet i sommer  da vi enkelte uker jobber kun en lege + Lis-1 lege! Til info! Alt av kontroller og rutineprøver bes avvente til høsten!

Legenes ferie oversikt: 

Ingunn: 27+28 og 30+31+32

Sigurd: 29+30+31+32

Khuram: 27+28+29 +

Maelyn: 29+30+31 +

STATUS PÅ LEGESENTERET OG PÅSKEN 2020

6. april 2020 kl. 10:25

Vi er inne i en svært spesiell situasjon i Norge og ikke minst på Losbyveien legesenter!

Vi må gjøre endel tiltak for sikre at det skal være trygt for pasienter å komme til oss! Vi har måtte ta ibruk video konsultasjon og telefonkonsultasjon i stor grad og vi er må være strenge for hva vi kan ta inn på legekontoret- vi ber om forståelse for dette!

 

Dersom du har luftveissymptomer og føler du trenger lege vurdering skal du IKKE møte opp hos oss- da tar du kontakt via telefon eller helsenorge- så veileder vi dere videre!

Mange vil oppleve å få beskjed om å ta kontakt når situasjonen roer seg i Norge- dersom du derimot har akutt forverring eller oppståtte symptomer vil vi at du tar kontakt så vi kan ha en dialog og gjøre fortløpende vurderinger hva som er best løsning for deg!

Vi har delt oss i to team med to leger og og sekretærer pr dag- dette for å redusere risiko for karantene på alle om noen med ukjent smitte kommer til oss av en elller annen grunn- dette medfører at de andre legene som ikke er på kontoret jobber på hjemmekontor! 

 

I påsken er det en lege på kontoret- og tar kun øyeblikkelig hjelp fram til onsdag kl 12- de andre legene jobber også disse dagene- men mer sporadisk på hjemmekontor!

 

Vi beklager sterkt at mange opplever dette som krevende- men vi håper at vi sammen skal klare å få dette til!

 

Sammen er vi best!

hilsen Losbyveien legesenter!

STATUS 17/3

17. mars 2020 kl. 10:59

- Anbefaler alle å holde seg oppdatert på FHI.no

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

-Dersom du ønsker å komme i kontakt med legekontoret anbefaler vi at du tar kontakt på HELSENORGE.NO-  vi vil svare på henvendelser fortløpende !

Det vil ofte være vanskelig å komme gjennom på telefon- men telefonen har vanlig åpningstider!

Vi tilbyr også mulighet for VIDEO -KONSULTAJON og E-KONSULTAJON- 
Vi ønsker å begrense all kontakt med oss utover det som er helt nødvendig!

Vi har låst dør på kontoret- men ring på ringeklokken så hjelper vi deg via vinduet:-)

 

Dersom du føler deg svært dårlig og tenker du trenger legetilyn- så ta kontakt på telefon så avtaler vi vurdering - via video konsultasjon eller oppmøte. 

 

Dersom du kommer inn på legekontoret skal du sprite deg ved ankomst (henger sprit rett fram når du kommer inn på legekontoret) unngå å ta på ting (hold armene i kors) og beveg deg kun der du får beskjed- ved hoste så bruk papir eller host i armkroken som anvist fra FHI.NO.HOLD AVSTAND TIL ANDRE!Avslutt også med spriting av hender ved avreise.

 

 

På kveld og natt- er det legevakten som skal kontaktes til ny info kommer ang evt oppmøte sted!