Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

LOSBYVEIEN LEGESENTER

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig og fra nå er det HELSENORGE.NO  som er aktuelt for å kommunisere med oss både hva gjelder timebestillinger, faste resepter og den nye muligheten for å starte e-konsultasjon på allerede godt kjente problemstillinger mellom deg og din lege- (NB! ikke mulig å sykemelde ved bruk av denne elektroniske kommunikasjonsformen)!

Se info litt lenger ned på siden ang DIGITAL DIALOG

PÅSKEN 2021

21. mars 2021 kl. 21:15

I PÅSKEUKEN ER LEGESENTERET ÅPENT: 

MANDAG 29/3: 08.00-15.30.

TIRSDAG 30/3: 08.00-15:30.

ONSDAG 31/3: 08:00-12.00. 

Det vil være to leger tilstede disse dagene som bistår ved øyeblikkelig hjelp pasienter! Ber om forståelse for at fastlegen din skal ha ferie og at det vil ta noe lenger tid for svar på meldinger (Det blir ikke mulig med e-konsultasjoner under helligdagene i påsken!)

CORONA VAKSINE

13. januar 2021 kl. 09:49

NB! NÅ HAR ALLE LEGENE VED SENTERET SENDT OVER PASIENTLISTER OVER DE SOM FALLER INN UNDER RISIKOGRUPPER SOM SKAL HA VAKSINER UTENOM ALDER. DETTE HAR BLITT GJORT AV AUTOMATISKE UTTREKKSSYSTEMER SOM VI ALDRI HAR JOBBET MED TIDLIGERE- VI HÅPER VI ETTER BESTE EVNE HAR KLART Å FANGE OPP ALLE! DERE SOM ER AKTUELLE VIL BLI KONTAKTET AV KOMMUNEN DIREKTE NÅR TIDEN ER INN! SÅ FØLG MED PÅ KOMMUNEN ANG VAKSINESTATUS OG HVILKEN GRUPPE DE VAKSINERER FORLØPENDE...

 

Følg med på lørenskog sin hjemmeside for oppdatering ang vaksinasjon: 

https://www.lorenskog.kommune.no/koronavirus/vaksine-korona/

Oppfordrer deg til å registrere deg på sidene til lørenskog kommune!!!

 

 

Hvordan får jeg vite at det er min tur til å vaksineres?

Følg med på lørenskog kommune.no sine vaksinasjonssider!
Bor du i annen kommune bes du om å kontakte din kommune!

Hovedmålet med vaksinasjon mot koronavirus er å beskytte liv og helse. 

All vaksinasjon i Norge er frivillig, men vi?anbefaler at alle over 18 år tar vaksinen. Også de som har gjennomgått infeksjon anbefales å ta vaksinen. 

Når og hvor vaksinerer vi? 

NÅR? følg med på kommunens hjemmesider!

Vaksineringen av innbyggerne i Lørenskog vil skje i Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel (MAXI-bygget, de tidligere lokalene til G-Sport). Lokalene vil bli tydelig merket. 

Du kan parkere gratis i tre timer i Metro parkeringshus og Metro Storhandel uteparkering (ved Europris). Du skal ikke trekke parkeringsbillett. Hvis du reiser kollektivt er nærmeste holdeplass Knatten.

 

Hvem skal vaksineres først? 

Prioritering
Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4 Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)
5 Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
6 Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
7 Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 4)
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

1) På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig. 

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine. 

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme (BMI ≥ 35)
 • Immunsvikt
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Demens

 

Hva vil det koste å ta koronavaksinen? 

Vaksinasjon mot covid-19 er gratis. 

Skal barn ta koronavaksine? 

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom. 

Bivirkninger 

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående. 
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen 

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. 
 
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene. 

 

VIKAR for DR. AHMAD

4. november 2020 kl. 19:05

Vi har gleden av å ønske Harmeet Kaur Grewal velkommen som vikar for Dr Ahmad fram til våren 2021!

Hun vil betjene listen - og muligheter for E-konsultajoner vil åpnes i løpet av neste uke!

Ber som forståelse for ny lege på kontoret!