Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

LOSBYVEIEN LEGESENTER

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig og fra nå er det HELSENORGE.NO  som er aktuelt for å kommunisere med oss både hva gjelder timebestillinger, faste resepter og den nye muligheten for å starte e-konsultasjon på allerede godt kjente problemstillinger mellom deg og din lege- (NB! ikke mulig å sykemelde ved bruk av denne elektroniske kommunikasjonsformen)!

Se info litt lenger ned på siden ang DIGITAL DIALOG

VIKAR for DR. AHMAD

4. november 2020 kl. 19:05

Vi har gleden av å ønske Harmeet Kaur Grewal velkommen som vikar for Dr Ahmad fram til våren 2021!

Hun vil betjene listen - og muligheter for E-konsultajoner vil åpnes i løpet av neste uke!

Ber som forståelse for ny lege på kontoret!

HØSTFERIE UKE 40

30. september 2020 kl. 06:15

Noe redusert bemanning i uke 40! Det vil ikke være mulig å sende e-konsultasjoner når legen din har ferie (Landmark og Mordal har ferie ut uken til info)

INFLUENSAVAKSINERING 2020

21. september 2020 kl. 21:44

Det nærmer seg influensa vaksinering! I år må vi organisere oss på en ny måte! 

Alle som er i risikogruppe må ta kontakt for "timebestilling" for vaksinasjon! Har du time etter uke 42 vil du få tilbud om vaksine på timen.

Vaksinasjonen vil foregå på ettermiddag/kveld- ta kontakt for å avtale tid!

Foreløpig kvelder 13/10, 15/10 og 20/10 fra 16-20!

Det er viktig at alle som kommer er friske og møter til avtalt tid! Dette pga at vi skal klare å holde rutiner og smittevern ved like!

Det vil være pasienter i risikogruppene i henhold til nasjonale anbefalinger som vil få vaksine hos oss!! 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

velkommen til oss!