Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

LOSBYVEIEN LEGESENTER

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig og fra nå er det HELSENORGE.NO  som er aktuelt for å kommunisere med oss både hva gjelder timebestillinger, faste resepter og den nye muligheten for å starte e-konsultasjon på allerede godt kjente problemstillinger mellom deg og din lege- (NB! ikke mulig å sykemelde ved bruk av denne elektroniske kommunikasjonsformen)!

Se info litt lenger ned på siden ang DIGITAL DIALOGAktuelt

NETTVERKSPROBLMER 16/2

16. februar 2024

Vi har fortsatt nettverksproblemer- noe som gjør at det er umulig å få tak i oss! Ved behov for rask helsehjelp ber vi dere møte opp på kontoret hos oss- henvend deg i resepsjonen!

NETTVERKS PROBLEMER!

15. februar 2024

God morgen!

Her er vi uten nett idag- vi jobber med saken og håper dette blir løst raskt!

Nettverksproblemer

15. desember 2023

Det er sterkt beklagelig at vi igjen står uten nett.. vi er fortvilet over situasjonen- og jobber med å løse denne saken!

igjen  må vi takke for tålmodighet! 
dersom dere ikke får tak i oss på telefon eller helsenorge ber vi dere møte på kontoret ved akutt behov for legehjelp!

DIGITAL DIALOG/ www.helsenorge.no

22. februar 2018

ALLE pasienter bes på det sterkeste om å logge seg inn på: http://helsenorge.no, og deretter gi samtykke til digital dialog videre (det er et krav for å ta i bruk tjenesten)

 

Dette vil erstatte helserespons som vi har per idag. 

DIGITAL DIALOG

Losbyveien Legesenter har nå tatt i bruk Digital Dialog med Fastlege (DDFL)via helsenorge.no (tilgjengelig via internett og app). Dette vil erstatte helserespons.no. Digital Dialog innebærer at du kan gjøre følgende via helsenorge.no (ikke alle valg er tilgjengelig hos alle fastlegene).

  • Bestille time direkte i timeboken til din fastlege(ikke alle timer er tilgjengelig for online timebestilling). Ikke aktuelt enda.
  • Be om e-konsultasjon for kjente problemstillinger.
  • Bestille resepter elektronisk
  • Sende beskjeder til legen online

Vi vil også kunne sende deg informasjon som for eksempel prøvesvar via helsenorge.no

Selve tjenesten er gratis i bruk, men du vil kunne bli fakturert for e -konsultasjoner, men det tilkommer også fakturagebyr.

FOR Å KOMME I GANG MED DIGITAL DIALOG MÅ DU LOGGE PÅ OG AKSEPTERE VILKÅRENE. DET GJØR DU PÅ FØLGENDE MÅTE.

1. Gå inn på helsenorge.no/min helse

2. Logg inn ved hjelp av Bank-ID(enten via kodebrikke eller mobil)Bypass kort med sikkerhetsnivå 4 kan også benyttes.

3. Klikk på "aksepter vilkår" dersom du aksepterer disse.

 

Ved behov for time samme dag kan du ikke booke time direkte i timeboken til din lege.

Dersom du ønsker å bestille “vanlig” time- kan du foreslå tidspunkt som kan passe deg- og for at vi skal kunne finne best mulig time er det anbefalt å skrive kort hva det gjelder!

Ved tekniske problemer kan du ringe 800 43 573

Hilsen oss på Losbyveien Legesenter

 

ELEKTRONISKE SYKEMELDINGER

13. februar 2018

Nå skal de aller fleste bedrifter kunne motta elektroniske sykemeldinger- dvs at du ikke får med deg flere ark fra legen når du får en sykemelding- i stedet vil du få en sms med en link som du følger videre!!


Skulle din arbeidsgiver mot formodning ikke ha tilgang på elektroniske sykemeldinger- må du gi beskjedom dette- så vi kan skrive ut på papir!

 

RINGETIDER

23. november 2016

Det er som kjent svært stor pågang på telefon om morningen- og vi ber om at de som skal gi beskjeder/bestille resepter eller andre ting avventer med å ringe til etter kl 09.00. Slik at de som trenger akutt legehjelp kan prioriteres på telefon fra 08.00 til 09.00. 

 Det er erfaringsmessig roligere på telefon etter kl.09.00!

Minner om mulighet til å bestille faste medisiner og timebestiller via sms/internett!

BLODPRØVER

23. november 2016

Til dere som skal kommer tilbake for å ta blodprøver så skal dette gjøres i perioden mandag - torsdag i tidsrommet: 08:30- 11:30 og 13:00 -14:30

Pasienter av Torres og Mordal kan komme mandag og onsdager. 

Pasienter av Landmark og Ahmad kan komme tirsdager og torsdager!

På fredager tas ikke blodprøver for andre enn de som har timeavtale med lege i tidsrommet mellom 08:30- 10:15.

 

VED BEHOV FOR AKUTT TIMER MÅ MAN RINGE FRA MORNINGEN AV KL 08.00

29. januar 2015

Akutt timer fås ikke ved bestilling på sms!

Til orientering!

Er du ny pasient hos oss?

6. mai 2014

 

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime her. 

 

FRIKORT

4. juni 2013

Det er viktig at pasienter som får frikort tilsendt i posten melder dette fra til sin lege. Ellers må de betale for konsultasjon og få pengene senere refundert via nav.