Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


PÅSKEN 2021

21. mars 2021 kl. 21:15

I PÅSKEUKEN ER LEGESENTERET ÅPENT: 

MANDAG 29/3: 08.00-15.30.

TIRSDAG 30/3: 08.00-15:30.

ONSDAG 31/3: 08:00-12.00. 

Det vil være to leger tilstede disse dagene som bistår ved øyeblikkelig hjelp pasienter! Ber om forståelse for at fastlegen din skal ha ferie og at det vil ta noe lenger tid for svar på meldinger (Det blir ikke mulig med e-konsultasjoner under helligdagene i påsken!)

CORONA VAKSINE

13. januar 2021 kl. 09:49

NB! NÅ HAR ALLE LEGENE VED SENTERET SENDT OVER PASIENTLISTER OVER DE SOM FALLER INN UNDER RISIKOGRUPPER SOM SKAL HA VAKSINER UTENOM ALDER. DETTE HAR BLITT GJORT AV AUTOMATISKE UTTREKKSSYSTEMER SOM VI ALDRI HAR JOBBET MED TIDLIGERE- VI HÅPER VI ETTER BESTE EVNE HAR KLART Å FANGE OPP ALLE! DERE SOM ER AKTUELLE VIL BLI KONTAKTET AV KOMMUNEN DIREKTE NÅR TIDEN ER INN! SÅ FØLG MED PÅ KOMMUNEN ANG VAKSINESTATUS OG HVILKEN GRUPPE DE VAKSINERER FORLØPENDE...

 

Følg med på lørenskog sin hjemmeside for oppdatering ang vaksinasjon: 

https://www.lorenskog.kommune.no/koronavirus/vaksine-korona/

Oppfordrer deg til å registrere deg på sidene til lørenskog kommune!!!

 

 

Hvordan får jeg vite at det er min tur til å vaksineres?

Følg med på lørenskog kommune.no sine vaksinasjonssider!
Bor du i annen kommune bes du om å kontakte din kommune!

Hovedmålet med vaksinasjon mot koronavirus er å beskytte liv og helse. 

All vaksinasjon i Norge er frivillig, men vi?anbefaler at alle over 18 år tar vaksinen. Også de som har gjennomgått infeksjon anbefales å ta vaksinen. 

Når og hvor vaksinerer vi? 

NÅR? følg med på kommunens hjemmesider!

Vaksineringen av innbyggerne i Lørenskog vil skje i Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel (MAXI-bygget, de tidligere lokalene til G-Sport). Lokalene vil bli tydelig merket. 

Du kan parkere gratis i tre timer i Metro parkeringshus og Metro Storhandel uteparkering (ved Europris). Du skal ikke trekke parkeringsbillett. Hvis du reiser kollektivt er nærmeste holdeplass Knatten.

 

Hvem skal vaksineres først? 

Prioritering
Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4 Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)
5 Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
6 Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
7 Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 4)
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

1) På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig. 

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine. 

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme (BMI ≥ 35)
 • Immunsvikt
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Demens

 

Hva vil det koste å ta koronavaksinen? 

Vaksinasjon mot covid-19 er gratis. 

Skal barn ta koronavaksine? 

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom. 

Bivirkninger 

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående. 
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen 

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. 
 
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene. 

 

VIKAR for DR. AHMAD

4. november 2020 kl. 19:05

Vi har gleden av å ønske Harmeet Kaur Grewal velkommen som vikar for Dr Ahmad fram til våren 2021!

Hun vil betjene listen - og muligheter for E-konsultajoner vil åpnes i løpet av neste uke!

Ber som forståelse for ny lege på kontoret!

CORONA TELEFONEN

20. august 2020 kl. 12:16

Ved mistanke om smitte kan du ringe din kommune: 

Lørenskog: 67 49 50 27

Lillestrøm: 66 93 20 40 (Skedsmo, Fet og Sørum)

Oslo: 21 80 21 82

 

FHI- info telefon : 815 55 015

DIGITAL DIALOG/ www.helsenorge.no

22. februar 2018 kl. 13:36

ALLE pasienter bes på det sterkeste om å logge seg inn på: http://helsenorge.no, og deretter gi samtykke til digital dialog videre (det er et krav for å ta i bruk tjenesten)

 

Dette vil erstatte helserespons som vi har per idag. 

DIGITAL DIALOG

Losbyveien Legesenter har nå tatt i bruk Digital Dialog med Fastlege (DDFL)via helsenorge.no (tilgjengelig via internett og app). Dette vil erstatte helserespons.no. Digital Dialog innebærer at du kan gjøre følgende via helsenorge.no (ikke alle valg er tilgjengelig hos alle fastlegene).

 • Bestille time direkte i timeboken til din fastlege(ikke alle timer er tilgjengelig for online timebestilling). Ikke aktuelt enda.
 • Be om e-konsultasjon for kjente problemstillinger.
 • Bestille resepter elektronisk
 • Sende beskjeder til legen online

Vi vil også kunne sende deg informasjon som for eksempel prøvesvar via helsenorge.no

Selve tjenesten er gratis i bruk, men du vil kunne bli fakturert for e -konsultasjoner, men det tilkommer også fakturagebyr.

FOR Å KOMME I GANG MED DIGITAL DIALOG MÅ DU LOGGE PÅ OG AKSEPTERE VILKÅRENE. DET GJØR DU PÅ FØLGENDE MÅTE.

1. Gå inn på helsenorge.no/min helse

2. Logg inn ved hjelp av Bank-ID(enten via kodebrikke eller mobil)Bypass kort med sikkerhetsnivå 4 kan også benyttes.

3. Klikk på "aksepter vilkår" dersom du aksepterer disse.

 

Ved behov for time samme dag kan du ikke booke time direkte i timeboken til din lege.

Dersom du ønsker å bestille “vanlig” time- kan du foreslå tidspunkt som kan passe deg- og for at vi skal kunne finne best mulig time er det anbefalt å skrive kort hva det gjelder!

Ved tekniske problemer kan du ringe 800 43 573

Hilsen oss på Losbyveien Legesenter

 

ELEKTRONISKE SYKEMELDINGER

13. februar 2018 kl. 05:50

Nå skal de aller fleste bedrifter kunne motta elektroniske sykemeldinger- dvs at du ikke får med deg flere ark fra legen når du får en sykemelding- i stedet vil du få en sms med en link som du følger videre!!


Skulle din arbeidsgiver mot formodning ikke ha tilgang på elektroniske sykemeldinger- må du gi beskjedom dette- så vi kan skrive ut på papir!

 

RINGETIDER

23. november 2016 kl. 09:44

Det er som kjent svært stor pågang på telefon om morningen- og vi ber om at de som skal gi beskjeder/bestille resepter eller andre ting avventer med å ringe til etter kl 09.00. Slik at de som trenger akutt legehjelp kan prioriteres på telefon fra 08.00 til 09.00. 

 Det er erfaringsmessig roligere på telefon etter kl.09.00!

Minner om mulighet til å bestille faste medisiner og timebestiller via sms/internett!

BLODPRØVER

23. november 2016 kl. 09:42

Til dere som skal kommer tilbake for å ta blodprøver så skal dette gjøres i perioden mandag - torsdag i tidsrommet: 08:30- 11:30 og 13:00 -14:30

På fredager tas ikke blodprøver for andre enn de som har timeavtale med lege i tidsrommet mellom 08:30- 10:15.

FORNYELSE AV FØRERKORT?

1. november 2016 kl. 10:17

Skal du fornye førerkort?

1. oktober 2016 kom det ny førerkortforskrift og nye førerkortskjemaer. Friske personer som skal ha førerkort i gruppe 1 kan nøye seg med å fylle ut en egenmelding, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest. Er du 75 år eller eldre, må du som kjent også ha legeattest i gruppe 1.

Den nye forskriften skjerper kravene. Resultatet er at arbeidet med å fylle ut legeerklæringen er mer omfattende og tar lengre tid. Vi ber deg derfor hvis du har tilleggssykdommer (sukkersyke, hjertesykdom, epilepsi etc.) om å bestille dobbeltime.

Kravet er nå at du fyller ut egenmeldingen før du konsulterer legen. Skjemaet til egenmelding finner du her(

Skal du fornye førerkort?

1. oktober 2016 kom det ny førerkortforskrift og nye førerkortskjemaer. Friske personer som skal ha førerkort i gruppe 1 kan nøye seg med å fylle ut enegenmelding, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest. Er du 75 år eller eldre, må du som kjent også ha legeattest i gruppe 1.

Den nye forskriften skjerper kravene. Resultatet er at arbeidet med å fylle ut legeerklæringen er mer omfattende og tar lengre tid. Vi ber deg derfor hvis du har tilleggssykdommer (sukkersyke, hjertesykdom, epilepsi etc.) om å bestille dobbeltime.

Kravet er nå at du fyller ut egenmeldingen før du konsulterer legen. Skjemaet til egenmelding finner du på  https://helsedirektoratet.no/forerkort. Ta med den ferdig utfylte egenmeldingen til legen.

For førerkortgruppene 2 og 3 kreves det alltid legeattest. Begrunnelsen for dette er at disse førerkortgruppene omfatter tyngre kjøretøy, kjøretøy som skal drive med personbefordring og utrykningskjøretøy, med den økede risikoen det innebærer og med det økede skadepotensialet ved ulykke som gjelder disse kjøretøyene.

. Ta med den ferdig utfylte egenmeldingen til legen.

For førerkortgruppene 2 og 3 kreves det alltid legeattest. Begrunnelsen for dette er at disse førerkortgruppene omfatter tyngre kjøretøy, kjøretøy som skal drive med personbefordring og utrykningskjøretøy, med den økede risikoen det innebærer og med det økede skadepotensialet ved ulykke som gjelder disse kjøretøyene.

HPV vaksine

1. november 2016 kl. 10:14

Se informasjon fra FHI om HPV vaksinen, opphentingsprogrammet som vil pågå i to år.

Gratis HPV-vaksine for jenter født i 1991-1996, og de som tidligere har takket nei.

https://www.fhi.no/nyheter/2016/unge-kvinner-far-na-tilbud-om-hpv-vaksine/

I Lørenskog vil dette bli et tilbud på vaksinekontoret i 7 etg. Lørenskog hus.

Det blir drop-in følgende datoer: 15, 17 og 29. november fra 15.00 - 17.30.

De det ikke passer for på disse datoene, kan bestille egen time på telefon 67 20 17 02.

Vaksinekontoret er åpnet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-15.00. Onsdager i ulik uke er åpningstiden fra 10.00-18.00. Fredager er det stengt.

De som går på ungdomsskolen vil få vaksine der.

Nytt kjøremønster ved legesenteret!

3. oktober 2016 kl. 21:28

Som alle vil legge merke til har vi nå fått oppmerkede plasser foran legesenteret! For å lette utkjøringen er det nå muligheter for å kjøre rundt huset og komme ut på oversiden av huset (NB! grunnet boliger og noe dårlig oversikt rundt svingene er det viktig at alle viser aktsomhet ved kjøring rundt huset!

VED BEHOV FOR AKUTT TIMER MÅ MAN RINGE FRA MORNINGEN AV KL 08.00

29. januar 2015 kl. 14:59

Akutt timer fås ikke ved bestilling på sms!

Til orientering!

VED BESTILLING AV HENVISNING uten om timeavtale. Noen henvisninger sendes elektronisk andre i brevform. De elektroniske går direkte mens de andre henvisningene kan sendes til pasienten eller hentes her innen 1 uke. REGNING I POSTEN UANSETT

16. mai 2014 kl. 14:12

Er du ny pasient hos oss?

6. mai 2014 kl. 19:27

 

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime her. 

 

FRIKORT

4. juni 2013 kl. 10:52

Det er viktig at pasienter som får frikort tilsendt i posten melder dette fra til sin lege. Ellers må de betale for konsultasjon og få pengene senere refundert via nav.