Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


TIRSDAG 28/9 STENGER VI KL 1130

27. september 2021 kl. 14:58

Pga seminar denne dagen tar vi kun imot øyeblikkelig hjelp fram til 1130- så stenges legekontoret og ingen leger er tilgjenglig på helsenorge før onsdag!

Skårer legesenter stiller som back up om det er noe akutt som må tas hånd om,mellom 1130-1500, etter dette er det legevakten som må kontaktes!

 

https://skarerlegesenter.wordpress.com/

Dr Torres jobber 50% fram til 31/10, fra 1/11 kommer vikar i 100%!

23. september 2021 kl. 14:54

INFLUENSAVAKSINERING Høsten 2021

23. september 2021 kl. 14:52

I år vil Lørenskog kommune bistå i vaksinering av våre pasienter på vaksinesenteret!

! Vaksineringen vil foregå i uke 42+43 - så følg med på kommunens hjemmesider om hvordan du kan bestille time (info legges ut rundt uke 41)

 

https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/helsestasjon-og-vaksine/vaksine/

DIGITAL DIALOG/ www.helsenorge.no

22. februar 2018 kl. 13:36

ALLE pasienter bes på det sterkeste om å logge seg inn på: http://helsenorge.no, og deretter gi samtykke til digital dialog videre (det er et krav for å ta i bruk tjenesten)

 

Dette vil erstatte helserespons som vi har per idag. 

DIGITAL DIALOG

Losbyveien Legesenter har nå tatt i bruk Digital Dialog med Fastlege (DDFL)via helsenorge.no (tilgjengelig via internett og app). Dette vil erstatte helserespons.no. Digital Dialog innebærer at du kan gjøre følgende via helsenorge.no (ikke alle valg er tilgjengelig hos alle fastlegene).

  • Bestille time direkte i timeboken til din fastlege(ikke alle timer er tilgjengelig for online timebestilling). Ikke aktuelt enda.
  • Be om e-konsultasjon for kjente problemstillinger.
  • Bestille resepter elektronisk
  • Sende beskjeder til legen online

Vi vil også kunne sende deg informasjon som for eksempel prøvesvar via helsenorge.no

Selve tjenesten er gratis i bruk, men du vil kunne bli fakturert for e -konsultasjoner, men det tilkommer også fakturagebyr.

FOR Å KOMME I GANG MED DIGITAL DIALOG MÅ DU LOGGE PÅ OG AKSEPTERE VILKÅRENE. DET GJØR DU PÅ FØLGENDE MÅTE.

1. Gå inn på helsenorge.no/min helse

2. Logg inn ved hjelp av Bank-ID(enten via kodebrikke eller mobil)Bypass kort med sikkerhetsnivå 4 kan også benyttes.

3. Klikk på "aksepter vilkår" dersom du aksepterer disse.

 

Ved behov for time samme dag kan du ikke booke time direkte i timeboken til din lege.

Dersom du ønsker å bestille “vanlig” time- kan du foreslå tidspunkt som kan passe deg- og for at vi skal kunne finne best mulig time er det anbefalt å skrive kort hva det gjelder!

Ved tekniske problemer kan du ringe 800 43 573

Hilsen oss på Losbyveien Legesenter

 

ELEKTRONISKE SYKEMELDINGER

13. februar 2018 kl. 05:50

Nå skal de aller fleste bedrifter kunne motta elektroniske sykemeldinger- dvs at du ikke får med deg flere ark fra legen når du får en sykemelding- i stedet vil du få en sms med en link som du følger videre!!


Skulle din arbeidsgiver mot formodning ikke ha tilgang på elektroniske sykemeldinger- må du gi beskjedom dette- så vi kan skrive ut på papir!

 

RINGETIDER

23. november 2016 kl. 09:44

Det er som kjent svært stor pågang på telefon om morningen- og vi ber om at de som skal gi beskjeder/bestille resepter eller andre ting avventer med å ringe til etter kl 09.00. Slik at de som trenger akutt legehjelp kan prioriteres på telefon fra 08.00 til 09.00. 

 Det er erfaringsmessig roligere på telefon etter kl.09.00!

Minner om mulighet til å bestille faste medisiner og timebestiller via sms/internett!

BLODPRØVER

23. november 2016 kl. 09:42

Til dere som skal kommer tilbake for å ta blodprøver så skal dette gjøres i perioden mandag - torsdag i tidsrommet: 08:30- 11:30 og 13:00 -14:30

På fredager tas ikke blodprøver for andre enn de som har timeavtale med lege i tidsrommet mellom 08:30- 10:15.

FORNYELSE AV FØRERKORT?

1. november 2016 kl. 10:17

Skal du fornye førerkort?

1. oktober 2016 kom det ny førerkortforskrift og nye førerkortskjemaer. Friske personer som skal ha førerkort i gruppe 1 kan nøye seg med å fylle ut en egenmelding, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest. Er du 75 år eller eldre, må du som kjent også ha legeattest i gruppe 1.

Den nye forskriften skjerper kravene. Resultatet er at arbeidet med å fylle ut legeerklæringen er mer omfattende og tar lengre tid. Vi ber deg derfor hvis du har tilleggssykdommer (sukkersyke, hjertesykdom, epilepsi etc.) om å bestille dobbeltime.

Kravet er nå at du fyller ut egenmeldingen før du konsulterer legen. Skjemaet til egenmelding finner du her(

Skal du fornye førerkort?

1. oktober 2016 kom det ny førerkortforskrift og nye førerkortskjemaer. Friske personer som skal ha førerkort i gruppe 1 kan nøye seg med å fylle ut enegenmelding, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest. Er du 75 år eller eldre, må du som kjent også ha legeattest i gruppe 1.

Den nye forskriften skjerper kravene. Resultatet er at arbeidet med å fylle ut legeerklæringen er mer omfattende og tar lengre tid. Vi ber deg derfor hvis du har tilleggssykdommer (sukkersyke, hjertesykdom, epilepsi etc.) om å bestille dobbeltime.

Kravet er nå at du fyller ut egenmeldingen før du konsulterer legen. Skjemaet til egenmelding finner du på  https://helsedirektoratet.no/forerkort. Ta med den ferdig utfylte egenmeldingen til legen.

For førerkortgruppene 2 og 3 kreves det alltid legeattest. Begrunnelsen for dette er at disse førerkortgruppene omfatter tyngre kjøretøy, kjøretøy som skal drive med personbefordring og utrykningskjøretøy, med den økede risikoen det innebærer og med det økede skadepotensialet ved ulykke som gjelder disse kjøretøyene.

. Ta med den ferdig utfylte egenmeldingen til legen.

For førerkortgruppene 2 og 3 kreves det alltid legeattest. Begrunnelsen for dette er at disse førerkortgruppene omfatter tyngre kjøretøy, kjøretøy som skal drive med personbefordring og utrykningskjøretøy, med den økede risikoen det innebærer og med det økede skadepotensialet ved ulykke som gjelder disse kjøretøyene.

HPV vaksine

1. november 2016 kl. 10:14

Se informasjon fra FHI om HPV vaksinen, opphentingsprogrammet som vil pågå i to år.

Gratis HPV-vaksine for jenter født i 1991-1996, og de som tidligere har takket nei.

https://www.fhi.no/nyheter/2016/unge-kvinner-far-na-tilbud-om-hpv-vaksine/

I Lørenskog vil dette bli et tilbud på vaksinekontoret i 7 etg. Lørenskog hus.

Det blir drop-in følgende datoer: 15, 17 og 29. november fra 15.00 - 17.30.

De det ikke passer for på disse datoene, kan bestille egen time på telefon 67 20 17 02.

Vaksinekontoret er åpnet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-15.00. Onsdager i ulik uke er åpningstiden fra 10.00-18.00. Fredager er det stengt.

De som går på ungdomsskolen vil få vaksine der.

Nytt kjøremønster ved legesenteret!

3. oktober 2016 kl. 21:28

Som alle vil legge merke til har vi nå fått oppmerkede plasser foran legesenteret! For å lette utkjøringen er det nå muligheter for å kjøre rundt huset og komme ut på oversiden av huset (NB! grunnet boliger og noe dårlig oversikt rundt svingene er det viktig at alle viser aktsomhet ved kjøring rundt huset!

VED BEHOV FOR AKUTT TIMER MÅ MAN RINGE FRA MORNINGEN AV KL 08.00

29. januar 2015 kl. 14:59

Akutt timer fås ikke ved bestilling på sms!

Til orientering!

VED BESTILLING AV HENVISNING uten om timeavtale. Noen henvisninger sendes elektronisk andre i brevform. De elektroniske går direkte mens de andre henvisningene kan sendes til pasienten eller hentes her innen 1 uke. REGNING I POSTEN UANSETT

16. mai 2014 kl. 14:12

Er du ny pasient hos oss?

6. mai 2014 kl. 19:27

 

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime her. 

 

FRIKORT

4. juni 2013 kl. 10:52

Det er viktig at pasienter som får frikort tilsendt i posten melder dette fra til sin lege. Ellers må de betale for konsultasjon og få pengene senere refundert via nav.