Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


VIKAR for DR. AHMAD

4. november 2020 kl. 19:05

Vi har gleden av å ønske Harmeet Kaur Grewal velkommen som vikar for Dr Ahmad fram til våren 2021!

Hun vil betjene listen - og muligheter for E-konsultajoner vil åpnes i løpet av neste uke!

Ber som forståelse for ny lege på kontoret!

HØSTFERIE UKE 40

30. september 2020 kl. 06:15

Noe redusert bemanning i uke 40! Det vil ikke være mulig å sende e-konsultasjoner når legen din har ferie (Landmark og Mordal har ferie ut uken til info)

INFLUENSAVAKSINERING 2020

21. september 2020 kl. 21:44

Det nærmer seg influensa vaksinering! I år må vi organisere oss på en ny måte! 

Alle som er i risikogruppe må ta kontakt for "timebestilling" for vaksinasjon! Har du time etter uke 42 vil du få tilbud om vaksine på timen.

Vaksinasjonen vil foregå på ettermiddag/kveld- ta kontakt for å avtale tid!

Foreløpig kvelder 13/10, 15/10 og 20/10 fra 16-20!

Det er viktig at alle som kommer er friske og møter til avtalt tid! Dette pga at vi skal klare å holde rutiner og smittevern ved like!

Det vil være pasienter i risikogruppene i henhold til nasjonale anbefalinger som vil få vaksine hos oss!! 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

velkommen til oss! 

CORONA TELEFONEN

20. august 2020 kl. 12:16

Ved mistanke om smitte kan du ringe din kommune: 

Lørenskog: 67 49 50 27

Lillestrøm: 66 93 20 40 (Skedsmo, Fet og Sørum)

Oslo: 21 80 21 82

 

FHI- info telefon : 815 55 015

STATUS 17/3

17. mars 2020 kl. 10:59

- Anbefaler alle å holde seg oppdatert på FHI.no

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

-Dersom du ønsker å komme i kontakt med legekontoret anbefaler vi at du tar kontakt på HELSENORGE.NO-  vi vil svare på henvendelser fortløpende !

Det vil ofte være vanskelig å komme gjennom på telefon- men telefonen har vanlig åpningstider!

Vi tilbyr også mulighet for VIDEO -KONSULTAJON og E-KONSULTAJON- 
Vi ønsker å begrense all kontakt med oss utover det som er helt nødvendig!

Vi har låst dør på kontoret- men ring på ringeklokken så hjelper vi deg via vinduet:-)

 

Dersom du føler deg svært dårlig og tenker du trenger legetilyn- så ta kontakt på telefon så avtaler vi vurdering - via video konsultasjon eller oppmøte. 

 

Dersom du kommer inn på legekontoret skal du sprite deg ved ankomst (henger sprit rett fram når du kommer inn på legekontoret) unngå å ta på ting (hold armene i kors) og beveg deg kun der du får beskjed- ved hoste så bruk papir eller host i armkroken som anvist fra FHI.NO.HOLD AVSTAND TIL ANDRE!Avslutt også med spriting av hender ved avreise.

 

 

På kveld og natt- er det legevakten som skal kontaktes til ny info kommer ang evt oppmøte sted!

 

 

CORONA VIRUS

4. mars 2020 kl. 10:23

Først og fremst er det viktig at alle følger med på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ sine sider mtp oppdatering ang nye retningslinjer!

ALLE SOM KOMMER TIL OSS BES OM Å HOLDE AVSTAND- SPRITE HENDER OG HA GOD HOSTEHYGIENE.

 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Ta kontakt med lege på TELEFON/HELSENORGE for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din 
 • dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
 • Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

 

Fraråder reise til områder med utbredt smittespredning

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til Hubei-provinsen (herunder Wuhan by) grunnet utbredt smittespredning i denne provinsen.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til fastlands-Kina på grunn av effekten spredningen av koronaviruset har på samfunnet i Kina generelt. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Fra 3. mars 2020 råder inntil videre Folkehelseinstituttet nordmenn til å unngå reiser til Iran, Sør-Korea, samt Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia på grunn av den store spredningen av koronaviruset i disse områdene. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge.

Råd for øvrige områder med vedvarende smittespredning

Fare for å bli smittet på reisen avhenger blant annet av reisemål, varighet og type reise. WHO har oversikt over rapporterte tilfeller fra ulike land, som kan gi en pekepinn på hvordan smittesituasjonen er på reisemålet.

Det frarådes ikke reise til alle områder med lokal smittespredning, men den enkelte må selv vurdere behovet for å reise opp mot den rådende situasjonen på de stedene man skal oppholde seg. Dette gjelder spesielt eldre og personer med underliggende sykdommer.

Råd før reisen

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og få målt temperaturen/sjekket for feber.

Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge dersom man blir syk etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 14 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere land.

Forebyggende råd på reisen

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggendetiltak.

Råd etter reisen

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

Som en ekstra forhåndsregel ber vi personer som kommer hjem fra Hubei-provinsen (med Wuhan by) i Kina, være særlig årvåkne og redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst.

DIGITAL DIALOG/ www.helsenorge.no

22. februar 2018 kl. 13:36

ALLE pasienter bes på det sterkeste om å logge seg inn på: http://helsenorge.no, og deretter gi samtykke til digital dialog videre (det er et krav for å ta i bruk tjenesten)

 

Dette vil erstatte helserespons som vi har per idag. 

DIGITAL DIALOG

Losbyveien Legesenter har nå tatt i bruk Digital Dialog med Fastlege (DDFL)via helsenorge.no (tilgjengelig via internett og app). Dette vil erstatte helserespons.no. Digital Dialog innebærer at du kan gjøre følgende via helsenorge.no (ikke alle valg er tilgjengelig hos alle fastlegene).

 • Bestille time direkte i timeboken til din fastlege(ikke alle timer er tilgjengelig for online timebestilling). Ikke aktuelt enda.
 • Be om e-konsultasjon for kjente problemstillinger.
 • Bestille resepter elektronisk
 • Sende beskjeder til legen online

Vi vil også kunne sende deg informasjon som for eksempel prøvesvar via helsenorge.no

Selve tjenesten er gratis i bruk, men du vil kunne bli fakturert for e -konsultasjoner, men det tilkommer også fakturagebyr.

FOR Å KOMME I GANG MED DIGITAL DIALOG MÅ DU LOGGE PÅ OG AKSEPTERE VILKÅRENE. DET GJØR DU PÅ FØLGENDE MÅTE.

1. Gå inn på helsenorge.no/min helse

2. Logg inn ved hjelp av Bank-ID(enten via kodebrikke eller mobil)Bypass kort med sikkerhetsnivå 4 kan også benyttes.

3. Klikk på "aksepter vilkår" dersom du aksepterer disse.

 

Ved behov for time samme dag kan du ikke booke time direkte i timeboken til din lege.

Dersom du ønsker å bestille “vanlig” time- kan du foreslå tidspunkt som kan passe deg- og for at vi skal kunne finne best mulig time er det anbefalt å skrive kort hva det gjelder!

Ved tekniske problemer kan du ringe 800 43 573

Hilsen oss på Losbyveien Legesenter

 

ELEKTRONISKE SYKEMELDINGER

13. februar 2018 kl. 05:50

Nå skal de aller fleste bedrifter kunne motta elektroniske sykemeldinger- dvs at du ikke får med deg flere ark fra legen når du får en sykemelding- i stedet vil du få en sms med en link som du følger videre!!


Skulle din arbeidsgiver mot formodning ikke ha tilgang på elektroniske sykemeldinger- må du gi beskjedom dette- så vi kan skrive ut på papir!

 

RINGETIDER

23. november 2016 kl. 09:44

Det er som kjent svært stor pågang på telefon om morningen- og vi ber om at de som skal gi beskjeder/bestille resepter eller andre ting avventer med å ringe til etter kl 09.00. Slik at de som trenger akutt legehjelp kan prioriteres på telefon fra 08.00 til 09.00. 

 Det er erfaringsmessig roligere på telefon etter kl.09.00!

Minner om mulighet til å bestille faste medisiner og timebestiller via sms/internett!

BLODPRØVER

23. november 2016 kl. 09:42

Til dere som skal kommer tilbake for å ta blodprøver så skal dette gjøres i perioden mandag - torsdag i tidsrommet: 08:30- 11:30 og 13:00 -14:30

På fredager tas ikke blodprøver for andre enn de som har timeavtale med lege i tidsrommet mellom 08:30- 10:15.

FORNYELSE AV FØRERKORT?

1. november 2016 kl. 10:17

Skal du fornye førerkort?

1. oktober 2016 kom det ny førerkortforskrift og nye førerkortskjemaer. Friske personer som skal ha førerkort i gruppe 1 kan nøye seg med å fylle ut en egenmelding, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest. Er du 75 år eller eldre, må du som kjent også ha legeattest i gruppe 1.

Den nye forskriften skjerper kravene. Resultatet er at arbeidet med å fylle ut legeerklæringen er mer omfattende og tar lengre tid. Vi ber deg derfor hvis du har tilleggssykdommer (sukkersyke, hjertesykdom, epilepsi etc.) om å bestille dobbeltime.

Kravet er nå at du fyller ut egenmeldingen før du konsulterer legen. Skjemaet til egenmelding finner du her(

Skal du fornye førerkort?

1. oktober 2016 kom det ny førerkortforskrift og nye førerkortskjemaer. Friske personer som skal ha førerkort i gruppe 1 kan nøye seg med å fylle ut enegenmelding, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest. Er du 75 år eller eldre, må du som kjent også ha legeattest i gruppe 1.

Den nye forskriften skjerper kravene. Resultatet er at arbeidet med å fylle ut legeerklæringen er mer omfattende og tar lengre tid. Vi ber deg derfor hvis du har tilleggssykdommer (sukkersyke, hjertesykdom, epilepsi etc.) om å bestille dobbeltime.

Kravet er nå at du fyller ut egenmeldingen før du konsulterer legen. Skjemaet til egenmelding finner du på  https://helsedirektoratet.no/forerkort. Ta med den ferdig utfylte egenmeldingen til legen.

For førerkortgruppene 2 og 3 kreves det alltid legeattest. Begrunnelsen for dette er at disse førerkortgruppene omfatter tyngre kjøretøy, kjøretøy som skal drive med personbefordring og utrykningskjøretøy, med den økede risikoen det innebærer og med det økede skadepotensialet ved ulykke som gjelder disse kjøretøyene.

. Ta med den ferdig utfylte egenmeldingen til legen.

For førerkortgruppene 2 og 3 kreves det alltid legeattest. Begrunnelsen for dette er at disse førerkortgruppene omfatter tyngre kjøretøy, kjøretøy som skal drive med personbefordring og utrykningskjøretøy, med den økede risikoen det innebærer og med det økede skadepotensialet ved ulykke som gjelder disse kjøretøyene.

HPV vaksine

1. november 2016 kl. 10:14

Se informasjon fra FHI om HPV vaksinen, opphentingsprogrammet som vil pågå i to år.

Gratis HPV-vaksine for jenter født i 1991-1996, og de som tidligere har takket nei.

https://www.fhi.no/nyheter/2016/unge-kvinner-far-na-tilbud-om-hpv-vaksine/

I Lørenskog vil dette bli et tilbud på vaksinekontoret i 7 etg. Lørenskog hus.

Det blir drop-in følgende datoer: 15, 17 og 29. november fra 15.00 - 17.30.

De det ikke passer for på disse datoene, kan bestille egen time på telefon 67 20 17 02.

Vaksinekontoret er åpnet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-15.00. Onsdager i ulik uke er åpningstiden fra 10.00-18.00. Fredager er det stengt.

De som går på ungdomsskolen vil få vaksine der.

Nytt kjøremønster ved legesenteret!

3. oktober 2016 kl. 21:28

Som alle vil legge merke til har vi nå fått oppmerkede plasser foran legesenteret! For å lette utkjøringen er det nå muligheter for å kjøre rundt huset og komme ut på oversiden av huset (NB! grunnet boliger og noe dårlig oversikt rundt svingene er det viktig at alle viser aktsomhet ved kjøring rundt huset!

VED BEHOV FOR AKUTT TIMER MÅ MAN RINGE FRA MORNINGEN AV KL 08.00

29. januar 2015 kl. 14:59

Akutt timer fås ikke ved bestilling på sms!

Til orientering!

VED BESTILLING AV HENVISNING uten om timeavtale. Noen henvisninger sendes elektronisk andre i brevform. De elektroniske går direkte mens de andre henvisningene kan sendes til pasienten eller hentes her innen 1 uke. REGNING I POSTEN UANSETT

16. mai 2014 kl. 14:12

Er du ny pasient hos oss?

6. mai 2014 kl. 19:27

 

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime her. 

 

FRIKORT

4. juni 2013 kl. 10:52

Det er viktig at pasienter som får frikort tilsendt i posten melder dette fra til sin lege. Ellers må de betale for konsultasjon og få pengene senere refundert via nav.