Viktig informasjon om Koronaviruset

Kommunale tjenester


Lenker til kommunale tjenester

Du finner dette under kommunens hjemside http://www.lorenskog.kommune.no/ , men her følger noen direkte lenker.

 

Mottak og utredningskontor:

http://www.lorenskog.kommune.no/artikkel.aspx?AId=145&MId1=1531&MId2=1538&MId3=2318&back=

Kontaktes ved behov  for kommunale  tjenester  som  hjemmejelp, hjemmesykepleie, psykiatrisk hjemmesykepleie, avlasting, sykehjemsopphold, trygdeleilighet, omsorgbolig,  dagsenter, matombæring, omsorgslønn etc.  Det er ikke  nødvendig  å kontakte  fastlegen  først.

 

Psykisk helse:

https://www.lorenskog.kommune.no/Los.aspx?MId1=2829&eid=456

Oversikt over alle tjenester og tilbud innen psykisk helse.

NB:  Ved  akutt alvorlig   psykisk  krise  kan  pasient   eller  pårørende  kontakte  Akutteamet  på Lillestrømkliniken DPS  direkte ( TLF: 63894110    hverdager  0800-1530).

 

Psykisk helsetjeneste for barn og unge:

https://www.lorenskog.kommune.no/artikkel.aspx?AId=309&MId1=1531&MId2=118&MId3=2368&back=1 

Team som tilbyr lett tilgjengelig hjelp vedrørende barn, unge og gravides psykiske helse.

 

Psykisk helse - lavterskeltilbud for voksne:

https://www.lorenskog.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1910&tid=27&mid1=2829 

 

Sosialkontor:

http://www.lorenskog.kommune.no/artikkel.aspx?AId=86&MId1=1531&MId2=1542&MId3=2055&back=1

Tilbyr økonomisk  støtte, kommunale boliger, etc.

 

Utekontakten/Rustjenesten:

http://www.lorenskog.kommune.no/artikkel.aspx?AId=92&MId1=1531&MId2=1542&MId3=2058&back=1

Utekontakten er et lavterskeltiltak som gjennom ulike tilbud bidrar til å forebygge rusmisbruk og medvirker til bedring av livskvalitet for rusbrukere over 18 år.

 

Vaksinasjonskontor:

https://www.lorenskog.kommune.no/artikkel.aspx?AId=232&MId1=1531&MId2=118&MId3=2347&back=1

Vaksinasjoner i  forbindelse med  utenlandsreiser.  Influensa  og  lungebetennelsesvacciner  gis  på legekontoret og  er  tilgjengelig  fra ca  1.oktober hvert år.